Skip to main content

Een borstvergroting kan niet alleen een esthetische keuze zijn, maar soms ook een medische noodzaak. In dit blogartikel gaan we dieper in op de voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering en bekijken we tevens subsidieregelingen voor transvrouwen.

Voorwaarden voor vergoeding borstvergroting:

Niet elke borstvergroting komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen, moeten specifieke voorwaarden worden vervuld:

  1. Na borstamputatie: Vanuit de basisverzekering heb je alleen recht op een borstvergroting als je hier een medische indicatie voor hebt. Deze krijg je bijvoorbeeld na amputatie van (een van je) borsten als gevolg van borstkanker.
  2. Beperkte borstvorming: Vergoeding is mogelijk als er sprake is van beperkte borstvorming. Dit betekent dat er geen infra mammaire plooi aanwezig is en het klierweefsel minder dan 1 cm bedraagt. Deze criteria worden vastgesteld door middel van een echo.

Consult met een plastisch chirurg:

Als je denkt dat je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is het essentieel om contact op te nemen met een plastisch chirurg. Een professionele beoordeling is noodzakelijk om de medische noodzaak van de borstvergroting vast te stellen en om te bepalen of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering.
Verder heb je toestemming van je verzekeraar nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een borstvergroting. Ook moet je een doorverwijzing van je huisarts hebben.

Subsidieregeling borstvergroting voor transvrouwen:

Naast de voorwaarden voor vergoeding van borstvergrotingen vanuit de basisverzekering, zijn er ook subsidieregelingen beschikbaar voor transvrouwen die een borstvergroting overwegen. Deze regelingen zijn ontworpen om financiële ondersteuning te bieden aan individuen die stappen zetten op het pad van genderbevestigende operaties.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en voorwaarden die van toepassing zijn op deze subsidieregelingen. Deze kunnen variëren, afhankelijk van de regio en de organisatie die de subsidie verstrekt. Voor gedetailleerde informatie en begeleiding is het aan te raden om contact op te nemen met de betreffende instanties of organisaties die deze subsidieregelingen beheren.

Conclusie:

Een borstvergroting kan om verschillende redenen worden overwogen, zowel vanuit cosmetisch oogpunt als vanuit medische noodzaak. Het is van cruciaal belang om op de hoogte te zijn van de specifieke voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering en eventuele subsidieregelingen die beschikbaar zijn, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en de juiste stappen kunt ondernemen in samenspraak met medische professionals en bevoegde instanties.