Skip to main content

Verzekerde zorg

Bij Klaver Klinieken bieden we naast cosmetische zorg ook verzekerde zorg aan. In sommige gevallen dient uw zorgverzekering vooraf toestemming te verlenen om een bepaalde operatie uit te voeren. De aanvraag voor deze toestemming regelen wij voor u.

Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar geen contract heeft met Klaver Klinieken. Geen paniek, ook dan kunt u gewoon bij ons terecht voor verzekerde zorg en wordt dit door uw verzekering betaald. U heeft hiervoor wel altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Wij leggen u graag uit hoe u vervolgens de kosten bij uw verzekering kunt declareren. Kijkt u voor meer uitleg hierover bij de veel gestelde vragen onder aan deze pagina.

Geen wachttijden

Wij begrijpen u niet wilt wachten op de zorg die u nodig heeft. Bij Klaver Klinieken hanteren we geen wachttijden, zodat u snel kunt worden geholpen dit in tegenstelling tot veel ziekenhuizen. U kunt rekenen op een efficiënte planning en flexibele afspraakmogelijkheden, zodat u spoedig kunt genieten van de gewenste behandeling.

Kies voor snelle verzekerde zorg zonder wachttijden. Uw welzijn is onze prioriteit, en wij streven ernaar om u snel en effectief te helpen op uw weg naar herstel en zelfvertrouwen.

Borstcorrectie

Ooglidcorrectie

Hand- en polschirurgie

Huidafwijkingen

Oorcorrectie

Littekencorrectie

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg?

1. Om voor een vergoeding van uw verzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. U neemt deze mee naar uw eerste consult. De kosten van het consult en/of de behandeling worden dan gedeclareerd bij uw verzekering. Let op: Heeft u uw eigen risico nog niet of niet volledig verbruikt, dan kan een deel van de kosten hierop ingehouden worden. Uw verzekering zal dit met u verrekenen.
2. Indien uw behandeling alleen wordt vergoed na toestemming van uw verzekering, dan regelt Klaver Klinieken deze machtigingsaanvraag voor u. De verzekeringsarts beoordeelt deze aanvraag. Wij kunnen hierop helaas geen invloed uitoefenen.
3. In sommige gevallen heeft de verzekering nog extra documenten nodig, zoals een echo of foto’s. Als dit het geval is zal uw zorgverzekeraar u hierover informeren.

Mijn verzekering heeft geen contract met Klaver Klinieken, wat nu?

Ook als uw zorgverzekeraar aangeeft geen contract te hebben wordt uw behandeling volledig bij ons vergoed en mag u gewoon kiezen om uw behandeling bij ons uit te laten voeren. U heeft in Nederland namelijk het recht op vrije artsenkeuze en mag zelf bepalen door wie u graag behandeld wil worden.

Zorgverzekeringen maken vaak prijsafspraken in ruil voor een max. aantal behandelingen per jaar, waardoor er soms wachtlijsten ontstaan. Klaver Klinieken vindt het belangrijk u op elk moment te kunnen helpen. Daarom sluiten wij alleen contracten af zonder maximum aantallen. Om die reden kan het zijn dat wij met uw verzekering geen contract hebben afgesloten.

Wanneer uw verzekering aangeeft dat ze geen contract met Klaver Klinieken heeft afgesloten wordt soms geprobeerd u naar een andere instelling of arts te laten gaan, omdat de verzekering daar goedkopere prijsafspraken mee heeft gemaakt. U bent dit echter niet verplicht.

Moet ik zelf mijn rekening declareren en hoe doe ik dit?

Dit hangt af bij welke verzekeraar u aangesloten bent. Sommige verzekeraars willen dit alleen met uzelf afhandelen. Tijdens uw consult kan de poliassistente dit voor u opzoeken.

Wanneer Klaver Klinieken voor u kan declareren hoeft u verder geen stappen te ondernemen, Klaver Klinieken handelt de declaratie rechtstreeks af met uw verzekering.

Wanneer u zelf moet declareren handelt u als volgt:

1. De factuur die u krijgt van Klaver Klinieken dient u in bij uw verzekering (kijk op de website van uw verzekering hoe u dit kunt doen).
2. De verzekering stuurt u vervolgens een overzicht met 3 bedragen:
– Het bedrag dat maximaal vergoed wordt door uw verzekering;
– Hoeveel eigen risico er nog open staat en wat u dus zelf moet bijdragen;
– Het bedrag dat niet vergoed wordt ( de ‘eigen bijdrage’).
3. Uw verzekering zal het bedrag dat maximaal vergoed wordt aan u overmaken, minus het nog openstaande eigen risico.
4. U betaalt nu de factuur door het bedrag dat de verzekering aan u overmaakt PLUS uw nog openstaande eigen risico over te maken aan Klaver Klinieken.
5. Het bedrag dat niet vergoed wordt (de ‘eigen bijdrage’) hoeft u niet te betalen en wordt door Klaver Klinieken kwijtgescholden.

Moet ik een eigen bijdrage betalen wanneer mijn zorgverzekeraar niet het hele bedrag vergoed?

Nee, dit hoeft niet. Dit deel wordt door Klaver Klinieken kwijtgescholden. Wel kan het zijn dat de zorgverzekeraar (een deel van) uw eigen risico inhoudt wanneer u dit nog niet heeft verbruikt. Het verschil tussen uw eigen risico en een eigen bijdrage leggen we u uit in de volgende vraag.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Het eigen risico is in Nederland bij wet geregeld en bedraagt minimaal € 385,00. U kunt dit bedrag vrijwillig verhogen als u een lagere premie wilt betalen. Het is wettelijk verplicht dat u dit bedrag jaarlijks zelf betaalt indien u door een ziekenhuis of kliniek wordt behandeld. Dit bedrag wordt door uw verzekering bij u in rekening gebracht. Wij mogen u dit bedrag ook niet vergoeden.

De eigen bijdrage is het bedrag dat uw verzekering niet vergoedt, omdat ze elders goedkopere prijzen hebben afgesproken. Ze vergoeden dan alleen het gemiddelde tarief. Het bedrag dat meer is dan het gemiddelde tarief noemt men dan de eigen bijdrage. Bij Klaver Klinieken hoeft u deze eigen bijdrage niet te betalen. Wij nemen genoegen met het gemiddelde tarief dat uw verzekering u betaalt.
Bij een behandeling door Klaver Klinieken betaalt u dus nooit meer dan in een ziekenhuis.
U betaalt zelf alleen het openstaande eigen risico, dat u ook in het ziekenhuis moet betalen.