Skip to main content

Bij Klaver Klinieken zijn we graag transparant over mogelijke complicaties die kunnen ontstaan na een operatie. In het geval van borstvergrotingen middels implantaten leest men op het moment verontrustende berichtgeving. In dit artikel geven we een toelichting op een aantal termen die in deze berichtgeving worden benoemd en nuanceren we enkele opvattingen.

Momenteel heeft 1 op de 30 vrouwen in Nederland borstimplantaten. Vrouwen laten deze plaatsen om cosmetische redenen of als onderdeel van een borstreconstructie na borstkanker. Borstimplantaten worden al sinds de jaren ’60 gebruikt voor medische doeleinden. In studies waarbij vrouwen met en vrouwen zonder borstimplantaten gevraagd is op verschillende momenten een vragenlijst met betrekking tot de gezondheid te beantwoorden, worden geen significante verschillen qua gezondheidsklachten aangetoond. Dit betekent niet dat er geen klachten kunnen ontstaan na een borstoperatie met implantaten, maar het betekent wel dat dit geldt voor een klein percentage. Elk lichaamsvreemd voorwerp dat wordt geïmplanteerd in het lichaam kan klachten geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een heupprothese. Onderstaand geven we een korte beschrijving van termen die gebruikt worden bij het noemen van complicaties met borstimplantaten.

Lekkage
Lekkage kan optreden als een implantaat scheurt of er een ruptuur optreedt. Gemiddeld treedt dit op bij 8,7% van de protheses binnen 10 jaar, bij het ene merk wat vaker dan het andere. De gelvulling blijft doorgaans binnen het kapsel. Er is geen bewijs dat dit schadelijk is voor het lichaam, maar het is wel een van de redenen waarom wij adviseren om implantaten na meer dan 10 jaar te laten controleren en eventueel te verwisselen of verwijderen.

Gel bleed
Met gel bleed wordt het “doorzweten” van een implantaat bedoeld. Een implantaat kan moleculen siliconen afgeven. Dit komt doordat er zogenaamde “lage gewicht moleculen” in de gel zitten die niet vastzitten aan siliconenketens en vrij door de gel kunnen bewegen en ook door de envelop (de buitenkant van de prothese) heen kunnen. Veel fabrikanten stellen dat de huidige gels weinig “lage gewicht moleculen” bevatten en dat er een beschermlaag (barrierelaag of barrierlayer) in de gel zit, waardoor er van gel bleed geen sprake meer zou zijn. In hoeverre dat klopt is niet geheel duidelijk. Het is goed mogelijk dat protheses wel lage gewicht moleculen afgeven. Dat klinkt alarmerend, maar moet wel in perspectief worden gezien. Dagelijks krijgen we ook bij het consumeren van voeding en dranken siliconen binnen. Siliconendeeltjes kunnen ook door andere oorzaken dan borstimplantaten in het lichaam terecht komen.Het lichaam is gelukkig in meer of mindere mate in staat siliconendeeltjes af te voeren.

BIA-ALCL (grootcellig anaplastisch lymfoom)
ALCL staat voor Anaplastic Large-Cell Lymphoma, ofwel Anaplastisch Grootcellig Lymfoom. Met betrekking tot borstimplantaten, spreekt men vaak van ‘borstimplantaat-gerelateerde ALCL’ of ‘BIA-ALCL’. Dit is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Een vorm van kanker gerelateerd aan het immuunsysteem. In de borst heeft het meestal de vorm van een vochtophoping. Dit noemt men ook wel seroom. BIA-ALCL kan ook als knobbeltje ontstaan. Vaak ontstaat het langere tijd na het plaatsen van het borstimplantaat. Dit verschilt van enkele maanden tot vele jaren (vaak 8 tot 10 jaar) na de implantatie. Wereldwijd is er bij 933 vrouwen met geruwde (getextureerde) protheses BIA-ALCL vastgesteld. Het grootste gedeelte waarbij BIA-ALCL is gediagnostiseerd, kan goed worden genezen met een tijdige behandeling. Uit een recente beoordeling van het RIVM is gebleken dat gevallen van BIA-ALCL vooral voorkomen bij Biocell-implantaten van het merk Allergan (McGhan). Deze implantaten zijn sinds december 2018 niet meer in de handel in Nederland en de rest van Europa. Het is volgens het RIVM aannemelijk dat Biocell-implantaten een hoger risico op BIA-ALCL geven dan andere borstimplantaten. In een recent artikel wordt verwezen naar de vergelijking in micromort, het risico van 1 op een miljoen dat een persoon loopt om te overlijden, om het risico op BIA-ALCL te schetsen. Bij het drinken van 0,5ml wijn of het wandelen van 28 km is het risico van overlijden 1 micromort. Het risico op overlijden aan BIA-ALCL bij vrouwen met borstimplantaten is 0,4 micromort.

Breast implant illness (BII)
Het ziektebeeld dat wordt geschetst bij vrouwen met de vermeende Borstimplantatenziekte ofwel BII (Breast implant illness) omvangt veel atypische klachten als vermoeidheid, vergeetachtigheid, haaruitval, spierpijn, e.a. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan naar BII is het (nog) geen erkende ziekte. Wel geeft 65% van de vrouwen die hun borstimplantaten hebben laten verwijderen aan dat hun klachten zijn verminderd. Het vermoeden bestaat dat het risico op het ontwikkelen van BII kleiner is dan 1 procent. In de VS werden in 2019 volgens de ASAPS 2.900 implantaten verwijderd op verdenking van BII. Bij jaarlijks 600.000 geplaatste implantaten lijkt het risico in de VS dus minder dan 1%.

ASIA syndroom
Het ASIA syndroom (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) staat voor een verzameling aan auto-immuun gerelateerde klachten die ontstaan na het aanbrengen van een lichaamsvreemde stof of materiaal. Denk daarbij aan een vaccinatie, piercing of een (siliconen)implantaat. Het ASIA-syndroom is door de Israëlische immunoloog Yehuda Shoenfeld vastgelegd als klachtenpatroon. Dit klachtenpatroon dekt in het geval van de borstimplantatenziekte niet de gehele lading. Het ASIA-syndroom impliceert dat het immuunsysteem erbij betrokken is en dat is (nog) niet wetenschappelijk vastgesteld. Cliënten die een borstvergroting wensen en bekend zijn met meerdere allergieën of een auto-immuunziekte, adviseren wij geen implantaten te plaatsen.

Zowel de Nederlandse inspectie van de Gezondheidszorg als de Amerikaanse FDA zien geen reden om borstimplantaten te verbieden, omdat er (nog) geen wetenschappelijk bewijs is dat het gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Beide partijen hebben geen financieel belang in borstimplantaten en zijn onafhankelijk.

Klaver Klinieken vindt veiligheid en transparantie uitermate belangrijk. Als wij gerede twijfel zouden hebben over de algehele veiligheid van borstprothesen, dan zouden wij uiteraard geen borstimplantaten aanbieden aan onze cliënten. Elke operatie kent bepaalde risico’s, welke wij altijd bespreken tijdens een persoonlijk consult. Ook kunnen we u alternatieven aanbieden, zoals lipofilling met eigen vetweefsel, zoutwater gevulde protheses gebruiken of een borstcorrectie uitvoeren zonder implantaten te gebruiken.
Mocht je menen dat je klachten ervaart van je borstimplantaten, meld je dan bij ons – of een andere in Nederland geregistreerde plastisch chirurg. Wij nemen je klachten altijd serieus en zoeken samen met jou naar een passende oplossing.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan beantwoorden wij deze graag. Mail je vraag naar: info@klaverklinieken.nl

 

Deze tekst werd opgesteld door onze collega’s van Blooming Plastische Chirurgie.
De tekst werd in beperkte mate aangepast aan de situatie binnen Klaver Klinieken, de relevante teksten die werden overgenomen zijn met hun toestemming geplaatst.

 

Bronnen:
Over complicaties bij borstimplantaten:
https://www.bloomingplastischechirurgie.nl/over-complicaties-bij-borstimplantaten/

Long-Term Safety of Textured and Smooth Breast Implants:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29040370/

NVPC Chirurgische bijsluiter over siliconen borstimplantaten:
https://www.nvpc.nl/Uploads/180104DOC-DEFINITIEF_chirurgische_bijsluiter_siliconen_borstimplantaten_4_oktober_2018.pdf