Skip to main content

Coronavirus

Het Coronavirus is nog niet overwonnen. De maatregelen in verband met dit virus veranderen regelmatig, waar wij ons beleid op aanpassen. Wel spannen wij ons in om op veilige wijze de reguliere zorg zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

Heeft u (plastisch) chirurgische hulp nodig waarvoor u momenteel niet in het ziekenhuis of bij de huisarts terecht kunt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag en ontlasten daarmee de reguliere zorg in het ziekenhuis.

Belangrijkste feiten op een rij

U bent welkom om op consult te komen of een (chirurgische) behandeling ondergaan. Wel houden we ons daarbij aan enkele beschermende voorwaarden:

  • Indien u recent positief werd getest op Corona, dan stellen wij uw operatie onder narcose uit tot 6 weken nadat u klachtenvrij was. De reden voor dit uitstel is dat u onder narcose beademd moet worden. Deze beademing kan na een Corona besmetting ernstige longontstekingen tot gevolg hebben met zeer ernstige gevolgen. Meld ons voor uw eigen veiligheid dan ook direct wanneer u positief getest werd!
  • Kliniekbezoeken vervangen we op uw verzoek eventueel door een telefonisch of videoconsult.
  • Kom indien mogelijk alleen naar uw consult.
  • Wij verzoeken u een mondmasker te dragen wanneer u door de openbare ruimten in het gezondheidscentrum loopt, of als u zich binnen
    1,5 meter van andere aanwezigen bevindt. In onze wachtkamer mag het mondmasker af. Houd dan wel minimaal 1,5 meter afstand.
  • Wij vragen u een eigen pen mee te nemen voor het tekenen van documenten.
  • De voorwaarden waaronder we in de kliniek consulten en behandelingen uitvoeren zijn gebaseerd op de leidraad die is opgesteld door de NVPC/NVEPC en die voldoet aan de voorwaarden van de overheid.

Veelgestelde vragen

Wat is het Coronavirus en waarom is er meer aandacht voor dan gewone griep?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het ‘Coronavirus’. Andere namen zijn ook wel het ‘SARS-CoV-2’. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Dit lijkt erg op een stevige griep. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vorig jaar werden er ruim 400.000 mensen ziek van de griep en overleden er ongeveer 3000 mensen. Waarom is er nu dan toch zoveel te doen rondom het Coronavirus? Het Coronavirus is een nieuw soort griep en dat betekent dat niemand nog weerstand heeft tegen dit virus. De kans dat mensen -waaronder ook zorgpersoneel- ziek worden is hierdoor groter.
Verspreiding van het virus voorkomen is onmogelijk. De maatregelen die worden genomen zijn om ervoor te zorgen dat mensen niet allemaal tegelijk ziek worden maar meer één voor één, zodat de druk op de zorg niet te hoog wordt. Daarmee blijft voor iedereen die dat nodig heeft (dat zijn vooral ouderen en kwetsbare groepen) de zorg beschikbaar die men nodig heeft op het moment van ziek worden.
Aan u wordt dan ook gevraagd de verspreiding van het virus om die reden te vertragen.

Gaat mijn afspraak, behandeling of operatie door?

Het landelijke Outbreak Management Team (OMT) heeft zich erover uitgesproken dat bij beroepsgroepen die normaliter gebruik maken van beschermingsmiddelen (zoals ook plastisch chirurgen) het risico voor de volksgezondheid beheersbaar is. Dit betekent dat wij onder strikte voorwaarden zorg kunnen verlenen.

Poliklinische afspraken en kleine chirurgische ingrepen onder plaatselijke verdoving worden normaal uitgevoerd.

Wel zullen we daarbij het aantal gelijktijdige bezoeken beperken. Ook zullen we voorafgaand aan uw consult of behandeling enkele vragen stellen omtrent uw huidige gezondheidstoestand. Is een bezoek aan onze kliniek niet meer noodzakelijk, dan laten we dit fysieke bezoek liever achterwege. Is een bezoek aan onze kliniek wel wenselijk of noodzakelijk, dan maken we daarvoor een afspraak met u. Wel gelden dan enkele strikte regels, die u verderop kunt teruglezen. Hoewel we door deze regels niet altijd de maximale service kunnen bieden die u van ons gewend bent, beperken we op die manier de risico’s voor u en onze medewerkers. Wij hopen dan ook dat u daar begrip voor heeft.
Vanzelfsprekend wordt de zorg voor u ten alle tijde maximaal gewaarborgd.

Op basis van de huidige ontwikkelingen kunnen wij momenteel de operaties onder narcose blijven uitvoeren.

Wij zullen iedereen die voor een operatie gepland staat persoonlijk benaderen en van nadere inlichtingen voorzien. Indien de ontwikkelingen of maatregelen onverhoopt weer wijzigen zullen wij u ook persoonlijk benaderen.

Punt van aandacht: Er bestaat een toenemende vraag om alle in Nederland uitgestelde behandelingen in te halen. Wij verwachten dan ook een grote toeloop en raden u aan de voorgestelde datum nu al vast te leggen. Zo bent u zeker dat u niet geconfronteerd wordt met eventuele wachttijden.

Welke maatregelen neemt Klaver Klinieken?

Klaver Klinieken volgt naast de vastgestelde maatregelen door de overheid en het RIVM ook de leidraad van de NVEPC en de NVPC, om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen. Met deze leidraad geven de NVEPC en NVPC de kaders aan op welke wijze plastisch chirurgen hun werkzaamheden op aangepaste schaal en op veilige wijze kunnen hervatten binnen de beperkingen die zijn ontstaan door deze pandemie.

Specifiek regels die gelden voor u in verband met Corona:

1. Waar nodig zullen wij de zorgvraag via video- of teleconsulten afwikkelen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is zullen wij een fysiek consult afnemen met inachtneming van tenminste 1,5 meter afstand.
2. Bij alle cliënten wordt een intake gedaan voorafgaand aan een bezoek aan de kliniek, waarbij de volgende vraag aan cliënten gesteld wordt:
“Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of verlies van reuk en smaak, of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen?”
– Zo ja, dan kan er geen afspraak worden gepland. Er kan dan pas een afspraak worden gemaakt op het moment dat er sprake is van
herstel van (ziekte)verschijnselen; u of uw huisgenoot moet dan tenminste 24 uur klachtenvrij zijn
– Zo nee, dan kan een afspraak worden ingepland.
3. Bij aankomst houdt u tenminste 1,5 meter afstand van andere aanwezigen en van de balie.
4. Er geldt een “geen hand schudden beleid” in de kliniek.
5. Uw temperatuur wordt gecontroleerd door de baliemedewerker.
– Bij temperatuursverhoging dient u de kliniek meteen weer te verlaten. Een nieuwe afspraak kan dan weer worden gemaakt op het
moment dat er sprake is van herstel van (ziekte)verschijnselen; u moet dan tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. Alle door u
aangeraakte oppervlakken worden terstond gereinigd.
– Bij geen temperatuursverhoging: Aan cliënt wordt nogmaals de vraag gesteld: “Heeft u last van koorts, hoesten, neusverkoudheid,
keelpijn en/of verlies van reuk en smaak, of heeft iemand met wie u in een huis woont deze verschijnselen?”
– Zo ja, dan dient u de kliniek meteen weer te verlaten. Een nieuwe afspraak kan dan weer worden gemaakt op het moment dat er sprake is van herstel van (ziekte)verschijnselen; u moet dan tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. Alle door u aangeraakte
oppervlakken worden terstond gereinigd.
– Zo nee, dan wordt u gevraagd de jas op te hangen en vervolgens de handen (nogmaals) te desinfecteren. U bent verplicht dit
te doen.
6. Wij verzoeken u om niet vroeger te komen dan noodzakelijk en om alleen te komen (zonder partner). Begeleiders worden bij een operatie in principe niet toegelaten in de kliniek, zij moeten buiten (in de auto) wachten of een blokje om gaan lopen.
7. U kunt alleen per pin of contactloos betalen.

Specifiek regels die gelden voor ons in verband met Corona:

1. Onze gedragsregels en hygiëne-eisen worden in de kliniek en op de website en/of social media duidelijk kenbaar gemaakt en gecommuniceerd bij het maken van telefonische afspraken.
2. De kliniek is zo ingericht dat het mogelijk is in alle ruimtes > 1,5 meter afstand te houden
3. Medisch specialisten en medewerkers met hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts en/of verlies van reuk en smaak zullen niet in de kliniek komen, ook niet als iemand met wie ze thuis wonen deze verschijnselen heeft. Pas als hij/zij 24 uur vrij van klachten is kan het werk worden hervat.
4. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt nogmaals aan de medisch specialist en medewerkers gevraagd of er geen klachten zijn. Indien er wel klachten zijn moet de betreffende medisch specialist/medewerker direct naar huis.
5. Alle medisch specialisten en medewerkers houden waar mogelijk 1,5 meter afstand tot patiënten en tot elkaar (collega’s).
6. In de behandelruimte zijn maximaal 3 personen aanwezig en zij kunnen > 1,5 meter afstand houden.
tijdens elke behandeling binnen de 1,5 meter geldt een gedragsregel dat medewerker en cliënt niet spreken met elkaar, of een mondmasker dragen. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht.
7. Medisch specialisten en medewerkers passen handhygiëne toe voor en na elke behandeling of fysiek contact.
8. Behandelaren dragen handschoenen en een mondmasker tijdens elke behandeling of fysiek contact. Handschoenen worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.
9. Twee keer per dag worden alle tastvlakken (inclusief toetsenborden en muizen) gedesinfecteerd.
10. Alle ruimtes in de kliniek die gebruikt worden zullen dagelijks gereinigd worden, het is ook inzichtelijk dat dit werkelijk gebeurt.

U kunt de exacte en volledige maatregelen hier nalezen op de website van onze beroepsvereniging, de NVPC.

Ik heb dringend behoefte aan (plastisch) chirurgische hulp maar kan momenteel niet terecht bij mijn huisarts of het ziekenhuis.

Ziekenhuizen en huisartsen zijn nog altijd razend druk om alle Corona patiënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Dit kan betekenen dat reguliere zorg die niet levensbedreigend is hiervoor even moet worden uitgesteld, ook als dat veel ongemak voor u met zich meebrengt. Klaver Klinieken probeert daar waar het kan mee te helpen om de reguliere zorg in onze regio zo veel mogelijk te ontlasten en daarmee ruimte vrij te houden voor Corona patiënten. Heeft u serieuze klachten die eigenlijk niet kunnen wachten of ervaart u hiervan zo veel ongemak dat langer wachten voor u niet meer acceptabel is? Overleg dan met een van onze plastisch chirurgen of wij deze hulp nu wel kunnen bieden. Zo voorkomen we wellicht dat u in een later stadium alsnog een beroep moet doen op de reguliere zorg.

Let op: Onze plastisch chirurgen beoordelen of klachten een zekere urgentie hebben. Is dat het geval? Dan zullen wij deze met voorrang inplannen.

Wilt u meer informatie?

Heeft u een algemene vraag of wenst u meer informatie over het Coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM, telefoonnummer 0800-1351 (8.00 tot 20.00 uur) of kijk op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19